mapa

"Adam Bąk-Wieprz"
Sp. z o.o.

34-122 Wieprz
ul. Beskidzka 269
NIP 551-22-76-009

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 33099
Kapitał zakładowy 104 000zł

tel. (33) 875-51-98
tel. (33) 870-67-30
tel. (33) 875-56-31

Działy:
Skup zwierząt - wew.101
Hurtownia mięsa i wędlin - wew.104 lub 105
Fax - wew.116